Paslaugos

Įmonės pagrindinė veikla yra statybos, remonto, restauravimo, rekonstrukcijos ir santechnikos darbai

Statybos paslaugos

Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų statyba

Bendrieji statybos darbai

Pramonės ir kitos veiklos pastatų statyba

Specialieji statybos darbai

Inžinerinių tinklų statybos darbai

Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbai

Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės

Renovacija

Vykdome visuomeninių pastatų renovavimo darbus

Modernizuojame daugiabučius gyvenamuosius namus

Restauruojame nekilnojamojo kultūros paveldo objektus

Atliekame naujų statinių statybą nuo paruošiamųjų darbų iki pastatų pripažinimo tinkamais naudoti.

Partneriai